Tutustu koko koulutustarjontaamme Suomen Yrittäjien verkkosivuillaVerkkokaupan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisteriä ylläpitää Suomen Yrittäjien Sypoint Oy

Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Heidi Jäntti, heidi.jantti@yrittajat.fi tai 050 512 8909.

2. Rekisteröidyt

Verkkokaupan asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn verkkokauppaostoon perustuva sopimussuhde. Käsittely asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointiin perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun ja markkinoinnin osalta myös rekisteröidyn suostumukseen.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Palvelun tai tuotteiden toimittaminen
 • Palvelun tai tuotteiden laskuttaminen
 • Koulutuksien palautteen kerääminen
 • Vastaavien koulutusten tai tuotteiden markkinointi
 • Koulutukseen osallistuville yrityksille markkinoimme yrittäjäyhdistyksen jäsenyyttä.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten kontaktien tietoja.

 • nimi
 • yhteystiedot
 • laskutustiedot
 • tavaroiden osalta toimitusosoite
 • järjestön jäsenyys

5. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen heidi.jantti@yrittajat.fi.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä on aina mahdollisuus kieltää markkinointi.

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaalta oston yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa tämän rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
8. Käsittelyn kesto

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin se on käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista.

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Rekisterin tietoja käsittelevät Suomen Yrittäjien omistaman Sypoint Oy:n työntekijät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekisterin tietojen keräämisessä voidaan käyttää seuraavia välineitä:

 • GoToWebinar
 • Shopify

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Valitsemme tietojen säilytyspaikaksi pääsääntöisesti tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Privacy Shield

Varmistamme, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

11. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Osa evästeistä on välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta. Osa evästeistä on sellaisia, joilla mittaamme kävijämääriä ja analysoimme sivuston käyttöä kehittääksemme palveluamme. Voimme käyttää evästeitä myös mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden avulla pystymme tarjoamaan sivustokävijöille sisältöä, joka palvelee parhaiten juuri heidän heidän tarpeitaan.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Yrittäjien ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Pyydämme suostumuksen kohdennusevästeiden, suorituskykyevästeiden sekä toimivuusevästeiden käyttöön. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa evästesuostumus tai muuttaa omia evästeasetuksiaan. Evästeasetuksia voi muuttaa alla olevasta linkistä. Saadaksesi lisätietoja kyseisestä suostumuksesta ja sen muokkaamisesta, lue tarkemmin evästekäytännöstämme.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

Päivitetty 6/2020