Tutustu koko koulutustarjontaamme Suomen Yrittäjien verkkosivuillaVerkkokaupan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Rekisteriä ylläpitää Suomen Yrittäjien Sypoint Oy

Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Heidi Jäntti, heidi.jantti@yrittajat.fi tai 050 512 8909

  2. Rekisteröidyt

   Koulutusasiakkaat

    3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

     Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella.

     Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

     • Palvelun toimittaminen
     • Palvelun laskuttaminen
     • Koulutuksen palautteen kerääminen
     • Vastaavien koulutusten markkinointi
     • Koulutukseen osallistuville yrityksille markkinoimme yrittäjäyhdistyksen jäsenyyttä.
      4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

       Rekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten kontaktien tietoja.

       • nimi
       • yhteystiedot
       • laskutustiedot
       • järjestön jäsenyys

       Ja koulutuksen niin vaatiessa

       • allergiatiedot
       • syntymäaika
        5. Rekisteröidyn oikeudet

         Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä tapahtuman ilmoittautumisohjeissa olevalle yhteyshenkilölle.

         Tarkastusoikeus

         Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

         Vastustamisoikeus

         Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

         Poisto-oikeus

         Sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä on aina mahdollisuus kieltää markkinointi.

         Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

         Valitusoikeus

         Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

          6. Säännönmukaiset tietolähteet

           Tiedot kerätään oston yhteydessä yhteydessä.

            7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

             Emme myy tai vuokraa tämän rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

             • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
              8. Käsittelyn kesto

               Henkilötiedot säilytetään tapahtumarekisterissä niin kauan, kuin se on on käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista.

                9. Henkilötietojen käsittelijät

                 Rekisterin tietoja käsittelevät järjestävän yhdistyksen koulutuksesta vastaavat henkilöt.

                 • Henkilötietoja voivat käsitellä myös tapahtuman alihankkijat.
                 • Henkilötietoja voivat käsitellä tapahtuman laskutuksesta vastaavat palveluntarjoajat.

                 Varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

                 Tapahtumarekisterin tietojen keräämisessä voidaan käyttää seuraavia välineitä:

                 • GoToWebinar
                  10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

                   Valitsemme tietojen säilytyspaikaksi pääsääntöisesti tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

                   Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

                   Privacy Shield

                   Varmistamme, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

                    11. Evästeet ja selailun seuranta

                     Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

                     Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Yrittäjien ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

                     Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

                      12. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

                       Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

                        13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

                         Tietojen perusteella ei tehdä automaattia päätöksiä tai profilointia.